top of page

over mijn werk / about my work

NL:

Ik maak tekeningen met inkt. Het meeste werk bestaat uit landschappen, die ik maak met kroontjespen. Die tekeningen hebben vaak grote formaten (ruim 2 meter breed). Daarnaast teken ik andere onderwerpen met gewassen inkt. Het formaat is hier vaak wat kleiner.  ​​

​​​​​​De landschappen zijn zelfverzonnen plekken. Ze hebben vaak het uiterlijk van een getekende maquette.  

​​​​​​​​​​​​​​​​Ik ben gefascineerd door plekken aan de rand van een stad, zoals industrieterreinen, omdat de stad hier minder georganiseerd haar gang gaat en kan verzanden in een vreemde ordening.  Ik maak ongebruikelijke combinaties van gebouwen en objecten, die vaak een naargeestige omgeving vormen. Fabrieken, flatgebouwen en monumenten strijden om de hierarchie. Vrijwel nooit zijn er levende wezens te zien. Wel auto’s, maar die krioelen doelloos door de ruimte.  

​Soms zijn er ramp-achtige gebeurtenissen te zien, zoals branden, aardbevingen of vulkaanuitbarstingen. Maar ook dat is met een zekere afstand weergegeven: de kijker beschouwt het landschap vanaf een hoog standpunt.​​​ENG:

I make drawings with Indian ink. Most of the work consists of landscapes I draw with a dipping pen. These are usually large (about 2 meters / 6ft wide). In addition I draw other themes with inkblots, which are smaller in size.
The large landscapes are imagined places and often have the look of an architectural model.
I am fascinated by places on the outskirts of a city, such as industrial sites, because of the rundown in planning which leads to strange scenes.
Often I make unconventional combinations of buildings with objects that create somewhat gloomy panoramas. Factories, apartment buildings and monuments compete for their place in the hierarchy of things. In these visions I rarely depict living beings. Cars on the other hand are a recurring theme and they seem to swarm aimlessly through the scenery.
Sometimes there are calamities, such as fires, earthquakes or volcanic eruptions. But this too is depicted with a certain ‘ distance’. The viewer sees the landscape from a high vantage point.

bottom of page